Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PTChem Oddział Katowicki zaprasza znanych profesorów jak również  doktorów zajmujących się naukami chemicznymi, farmaceutycznymi bądź medycznymi, do wygłoszenia wykładu dla członków PTChem oraz pracowników i studentów Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Naszymi prelegentami są naukowcy zarówno z polskich jak i z zagranicznych jednostek naukowych.  

Poniżej znajdują się informację/zaproszenia dotyczące odbytych wykładów w poszczególnych latach, jak również  mających się odbyć w bieżącym roku.

 Wykłady w poszczególnych latach

2022

2023

2024 

 

2018

2019

2020 

2021