Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Śląskie spotkania PTChem to inicjatywa dwóch oddziałów: katowickiego oraz gliwickiego, a ich celem są coroczne spotkania organizowane przez oba oddziały.

 

Pierwsze Śląskie Spotkanie PTChem odbędzie się dnia 26.09.2023 r. (wtorek) w nowym budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, aula B0.39. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i ze względów organizacyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji do dnia 31.07.2023 r.

 

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i poglądów z zakresu chemii medycznej, organicznej czy polimerów, co będzie możliwe po przez wysłuchanie wykładów przedstawicieli firmy Polpharma, uznanych polskich profesorów, młodych naukowców, doktorantów oraz studentów jak również aktywnej wspólnej dyskusji.

 

Harmonogram spotkania PTChem – 26.09.2023 r. 

 

Spotkanie dedykowane jest członkom PTChem oddziałów katowickiego oraz gliwickiego, pracownikom Instytutu Chemii i Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszonym gościom – zajmujących i interesujących się naukami chemicznymi lub medycznymi chcących aktywnie wziąć udział przez wysłuchanie zaproszonych gości oraz we wspólnej dyskusji. Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

REJESTRACJA

Spotkanie dedykowane jest członkom PTChem oddziałów katowickiego oraz gliwickiego, pracownikom Instytutu Chemii i Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszonym gościom – zajmujących i interesujących się naukami chemicznymi lub medycznymi chcących aktywnie wziąć udział przez wysłuchanie zaproszonych gości oraz we wspólnej dyskusji.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu dokonuje się po poprzez link rejestracyjny do formularza zgłoszeniowego. Końcowym terminem rejestracji jest dzień 31.07.2023 r.

Elementy wymagane przy rejestracji:
1. E-mail
2. Nazwisko i Imię
3. Afiliacja
4. Oświadczenie o poprawności danych osobowych
5. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO

W celu potwierdzenia rejestracji, na podanego e-mailia zostanie wysłana wiadomość z aktywnym przez 24h linkiem, w którego należy kliknąć. Po tej czynności zostanie przesłany plik pdf z danymi rejestracyjnymi. W razie problemów, należy skontaktować się na e-maila: mateusz.korzec@us.edu.pl