Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Konkurs 360rg-CHEM Challenge ma na celu popularyzowanie badań z obszaru szeroko rozumianej chemii organicznej realizowanych przez magistrantów i doktorantów polskich uczelni i instytutów badawczych.
 
Organizatorami konkursu są Instytut Chemii UŚ w Katowicach, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.
 
Honorowym patronem konkursu jest Prof. Izabela Nowak Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 
Patronat honorowy sprawują także Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne (Sekcja Chemii Organicznej oraz Oddział Katowicki PTChem).
 
Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie: 360 0rg-Chem Challenge
 
 
W celu zgłoszenia pracy, należy wypełnić wniosek rejestracyjny obejmujący:

- ogólne informacje: e-mail,  Imię i Nazwisko, temat prezentacji, najważniejsze osiągniecie, Imię i Nazwisko opiekuna naukowego,

- dorobek naukowy z ostatnich pięciu lat (max. 10 pozycji z ostatnich 5 lat: publikacje, monografie, rozdziały w monografii, konferencje itp.),

- załącznik streszczenia prezentowanego tematu (wzór: doc, pdf).

- załącznik skanu opinii opiekuna naukowego bądź promotora wraz ze stosownymi zgodami (wzór: docpdf).

- wyrażenie zgody na udostępnienie pliku rejestracyjnego organizatorom konkursu z następujących jednostek: Politechnika Łódzka oraz Instytut Chemii Organicznej PAN

 

Rejestracja na konkurs