Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego aktywnie wspiera rożne wydarzenia, współorganizuje lub obejmuje je patronatem:

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs składa się z dwóch części - pisemnej (eliminacyjnej) i laboratoryjnej (finał). Część eliminacyjną poprzedza wykład popularnonaukowy, z którego przewidziane jest jedno pytanie podczas eliminacji. Konkurs organizowany jest co roku w okresie marzec - kwiecień. Cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół średnich z całej polski.

Święto Liczby Pi jest przedsięwzięciem popularnonaukowym, które ma na celu promowanie w całym społeczeństwie nauk ścisłych i technicznych, jako tych, które dają gwarancję rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie dobrego usytuowania naszego społeczeństwa w grupie wysoko rozwiniętych.

Seminarium naukowe organizowane przez Komisje Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Ślaskiego. Seminarium odbywa się co roku w maju w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów organizowana przez Wydziałową Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja odbywa się co roku we wrześniu w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Sympozjum chromatograficzne organizowane jest co roku przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku. Program sympozjum uwzględnia m.in. nowe kierunki rozwoju i interesujące aplikacje metod chromatograficznych w różnych dyscyplinach nauki, w szczególności w naukach typu -omika, naukach farmaceutycznych, medycznych, toksykologii, chemii sądowej, chemii żywności, biologii, naukach o środowisku, itp.