Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 8 października 2015 roku dokonano wyboru Laureata Nagrody i przyznano dwa wyróżnienia za najlepszą pracę magisterską, jak również wybrano Laureata Nagrody oraz przyznano wyróżnienie za najlepszą prace inżynierską obronioną w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.


PRACE MAGISTERSKIE


Laureat nagrody:

Agata Włosowicz za pracę magisterską pt. „Evaluation of smoke condensates application for smoking process performed on mackerel ” – promotor pracy: dr hab. Mieczysław Sajewicz

Wyróżnienia:

Judycie Popiel za pracę magisterską pt. „Nanokatalityczne reakcje selektywnego utleniania wybranych dioli” - promotor pracy: prof. dr hab.  inż. Jarosław Polański

 Kamila Czerny za pracę magisterską pt. „Studium utleniania alkoholi monohydroksylowych w obecności nanozłaota” - promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański


PRACE INŻYNIERSKIE


Laureat nagrody:

Magdalena Pawlaczyk za pracę pt. "Optymalizacja procesu pomiaru pienistości piwa" - promotor pracy: dr hab. Ivana Stanimirova

Wyróżnienie:

Karolina Kuny za pracę pt. "Synteza wybranych halogenowych azochinolin jako barwników tkanin do sorpcji metali ciężkich" - promotor pracy: dr hab. Jacek Nycz